• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
Odběr novinek:

Výtvarné kurzy

Večerní semestrální kurzy

 

Jsou vhodné pro každého, kdo se chce naučit kreslit a malovat nebo zvládnout určitou výtvarnou techniku. Díky individuálnímu přístupu lektorů jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé, pro děti, mládež, dospělé i seniory. Kurzy kresby a figury doporučujeme zejména jako cílenou přípravu všem zájemcům o další studium na odborné výtvarné škole.

Můžete si také zvolit délku kurzu – semestrální = 18 lekcí, nebo trimestrální = 10 lekcí.

 

Výtvarná výuka běží ve dvou základních rovinách, které se vzájemně doplňují:

 

Klasické techniky a témata – malování, grafika, kreslení, modelování, kompozice, perspektiva, zátiší, figura atd

-  základní výtvarné techniky – práce s nástrojem -  tužkou, uhlem, perem, tuší, štětcem, barvou, rydlem
–  rozvíjení základních výtvarných dovedností, příprava k úspěšnému zvládnutí talentových přijímacích zkoušek na střední a vysoké umělecké školy, ale i relaxace v tvůrčím prostředí podle zaměření a zájmu jednotlivých účastníků.

Výtvarné dílny – interaktivní propojování různých uměleckých oborů a disciplín i původní realizační techniky

- zahrnují různá výtvarná pojetí a techniky uplatňované v současném umění – náplň dílen je zacílena podle uměleckého směřování lektorů. Jsou možností vyzkoušet si určité výtvarné koncepty a postupy v praxi spolu s nimi  (art performance, konceptuální umění atd)

 

KLASICKÁ VÝUKA:

 

(Podrobnšjší informace ZDE)

Kurz ZÁKLADY KRESBY / MALBY

- zátiší, kompozice, prostor, perspektiva
Průprava základními kreslířskými a malířskými technikami a tématy (kresba uhlem, rudkou, perokresba, lavírovaná kresba, akvarel, tempera, akryl, olej, atd.) Kurz je určen začátečníkům i pokročilým.

 

Kurz FIGURÁLNÍ KRESBA / MALBA / ŽENSKÝ A MUŽSKÝ AKT

- práce podle modelu
 Tvorba v měřítku až po životní velikost základními technikami kresby i malby a jejich kombinacemi. Nejen pro pokročilé.

 

Kurz DĚTSKÝ ATELIER

(Neotevíráme jej pravidelně (bližší info. telefonicky nebo mailem)

- pro děti ve věku 8 – 13 let, pro začínající umělce i pokročilé

Máte doma malého umělce, kterému nestačí školní výtvarná výchova? Na našem kurzu se seznámí zábavnou formou s výtvarnou tvorbou v průběhu dějin umění od pravěké jeskynní malby až po současnost a současně si vyzkouší různé techniky a přístupy.

 

Kurz AKVAREL

- zátiší, krajina, kompozice, nálada
Akvarel jako záznam. Spojení smyslů a pocitů, vidění a prožitku. Výuka rozvíjí především techniku „mokré čtvrtky“. Ukázky a procvičení přístupů a možností, které tato technika nabízí. Práce převážně v plenéru.

Akvarel není to čím nás trápili na základce. Akvarel je technika, která si získá snad každého kdo zakusí, jak je vlastně snadná, lehká, přitažlivá…
jjanda

 

OLEJOMALBA A MALBA AKRYLEM

- zátiší, krajina, kompozice, perspektiva
– klasické postupy, technika a la prima, napínání a příprava plátna, šeps, podmalba, lazura, laky ad. Kurz je rozvržen do několika stupňů podle pokročilosti a obsahuje také srovnávací malířské techniky, postupy a materiály (kvaš, akvarel, kopie podle starých mistrů).

 

ZÁKLADY GRAFIKY

- základy tisku z výšky a z hloubky (linoryt, suchá jehla)
– určeno začátečníkům a mírně pokročilým
Jak ovládnout techniku tisku z hloubky a z výšky. Magie vznikání vlastnoručně vytvořené grafiky. Nástroje, postupy, klasická i volná témata.

 

SOCHAŘSTVÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ I POKROČILÉ

- základy prostorového myšlení a cítění, zpracovávání hlíny,  konstrukce pro plastiku, odměřování,  získání modelační zručnosti, základy anatomie ad.
- hodiny modelování se prolínají s lekcemi věnovanými volné tvorbě.