• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
Odběr novinek:

Semestrální výtvarné kurzy

ROZVRH HODIN SEMESTRÁLNÍCH KURZŮ – SEMESTR únor-červen 2017

Informace k jednotlivým kurzům naleznete níže.

 

Zkr Semestrální výtvarný kurz Den Čas 9 lekcí Cena/Kč 18 lekcí Cena Kč/semestr
Vyhrazeno pro vypsané termíny  3den. atelier.dílen Po
18,00-20,00
(120min)

DA Dětský atelier (7-12(13) let) Út 17,00-18,30 9(90min) 1 800,-
KM Kresba/malba Út 18,00-19,30
9(90min) 2 800,- 18(90min) 4 200,-
OL Olejomalba Út 18,00-20,00
9(120min) 3 200,- 18(120min) 4 800,-
PF Portrét
Figura-akt
Út 18,20-20,00 9(100min) 3 200,- 18(100min) 4 800,-
ZG Základy grafiky St
17,00-18,30 (90min) 2 800,- 18(90min) 4 200,-
KM Kresba/malba St 17,00-18,30 9(90min)
2 800,- 18(90min) 4 200,-
AQ Akvarel St 17,00-18,30 9(90min) 3 200,-
OL Olejomalba St 18,00-20,00
17,15-20,00
9(120min)
9(180min)
3 200,-
4 600,-
18(120min)
18(180min)
4 800,-
6 800,-
PF Portrét
Figura-akt
St
18,40-20,15
9(100min) 3 200,- 18(100min) 4 800,-
ZG Základy grafiky St 18,30-20,00 9(90min) 2 800,- 18(90min) 4 200,-
SO Sochařství-modelování (začáteč., pokroč.) St 18,00-20,00
9(120min) 4 200,-
ZG Základy grafiky St 18,00-20,00 9(120min) 3 200,-
PR Permanentka 6 990,- 8 990,-

 

Termíny 2017/18:
Semestr = 18 lekcí: únor – červen,  září – leden (31.1. 2017 – 14.6. 2017)
Trimestr = 9 lekcí: leden – březen, březen – květen (od 10. 1. 2017 – 9. 3. 2017), (21. 3. 2016 – 17.5. 2017)

Výuka probíhá v posledním patře ZŠ, Táborská ul. 45, PRAHA 4

 

Základní propozice k semestrálním výtvarným kurzům:

Semestry: září – leden, únor – červen.
Příjem přihlášek na všechny semestrální kurzy v průběhu celého roku!
Přednostně přijímáme zájemce na semestrální a trimestrální kurzy.
V případě volného místa nabízíme jednotlivé lekce za cenu odpovídající hodinové sazbě za trimestr +10%
Poskytujeme možnost náhrady zmeškaných lekcí v rozmezí daného semestru/trimestru
Z provozních důvodů do dalšího semestru/trimestru lekce nepřevádíme.

Slevy platné na semestrální a trimestrální výtvarné kurzy:

10%sleva pro nově příchozí: přiveďte k nám dalšího nového studenta(ku) a obdržíte oba slevu z kurzovného na první semestr!
10% sleva – studenti a senioři (od 65 let) (- netýká se už zvýhodněné ceny dětského atelieru, + rodiče zapsaní do DA platí za sebe stejnou cenu a mohou kurz využívat střídavě oba).
10% sleva pro účastníky semestrální výuky na každý další kurz semestrální výuky v daném semestru

10% sleva z ceny druhého kurzu při platbě za dva semestry najednou
Lze sčítat 2 různá zvýhodnění platná pro semestrální kurzy! (např.: 10%  student.sleva + 10% sleva na druhý (cenově nižší) kurz
Výtvarné potřeby na kreslení (bal papír, tužky, tuše a vodovky) jsou započteny v ceně kurzovného. Kartony,  barvy, přírod. uhel vlastní.

Výuka probíhá ve skupinách 5-12 účastníků.
V případě nenaplnění nebo naopak naplnění kurzu nad limit, poskytujeme alternativní možnosti

10% sleva z ceny mimosemestrálních kurzů-dílen pro aktuální účastníky semestrálních kruzů

Při počtu minimálně 7 účastníků lze kurzy uskutečnit i mimo uvedené termíny (aktualizace termínů dle poptávky)

Platby proveďte spolu s přihláškou – bankovním převodem (uveďte jméno + zkratku vybraného kurzu), nebo složenkou na účet 2900920610/2010, (výjimečně hotově před zahájením kurzu)

 

PŘIHLÁŠKA ZDE

 

ZÁKLADY KRESBY A MALBY

Průprava kreslířskými a malířskými technikami, kterou doporučujeme všem jako základ pro další tvorbu i pro úspěšné zvládnutí příjimacích zkoušek na výtvarné školy. Pro koho: Kurzy jsou vhodné pro začátečníky i pro pokročilé – díky individuálnímu přistupu klade lektor na studenty odpovídající nároky. Jsou vhodné pro zájemce o další studium výtvarného umění.   Techniky: Kresba uhlem, […]číst dále »

Figurální kresba / malba - akt - portrét

Práce podle živého modelu v měřítku až po životní velikost. Naučíte se základní techniky kresby i malby a jejich kombinace. Cílem výuky je zvládnutí proporcí, anatomie, podle předlohy, modelu i zpaměti, dynamika linie, stínování ad.   Pro koho: Kurzy jsou vhodné pro pokročilé, ale i aktivní začátečníky, v konkrétních případech cílená příprava na umělecké střední […]číst dále »

Dětský atelier - Po stopách velkých mistrů II

Máte doma malého umělce, kterému nestačí školní výtvarná výchova? Na našem kurzu se seznámí zábavnou formou s výtvarnou tvorbou v průběhu dějin umění od pravěké jeskynní malby až po současnost a současně si vyzkouší různé techniky a přístupy. V letním semestru si opět zahrajeme na putování v čase. Začneme v období novověku, kde se seznámíme s […]číst dále »

OLEJOMALBA

Namalujete si obraz ve stylu starých mistrů, podle zadané předlohy i podle vlastních námětů. Zvládnutí klasické techniky malby a rozlišení postupů od ostatních malířských technik.   Pro koho: Pro začátečníky i pokročilé   Techniky: Barevná skladba, barevná kompozice, barevný posun, stylizace, abstrahování tématu, přístupy v různých uměleckých stylech, šerosvit, temnosvit, podmalby, lazury, promalba, a la prima […]číst dále »

AKVAREL

Motto: Akvarel je technika, která si získá snad každého kdo zakusí, jak je vlastně snadná, lehká, přitažlivá… jjanda   Zvládnutí přitažlivé techniky akvarelu a využití jejích specifických možností. Propojení techniky, motivu, pocitů, vidění a prožitku.   Pro koho: Pro začátečníky i výrazně pokročilé.   Techniky a postupy: Mokrá a suchá čtvrtka, vymývaný akvarel, práce se […]číst dále »

ZÁKLADY GRAFIKY

Po absolvování kurzu zvládnete základní techniky tisku z výšky a z hloubky.   Pro koho: Pro začátečníky a mírně pokročilé. Vhodné i pro pokročilejší zájemce o techniku linorytu a suché jehly.   Techniky: Přenášení motivu na plochu, kompozice, práce s rydlem, jehlou, linie, plocha, šrafura ad.   Téma: grafické nástroje a pomůcky – alternativy výběr vhodných […]číst dále »

SOCHAŘSTVÍ

Výuka základů prostorového myšlení a cítění, zvládnutí proporcí a práce s nástrojem. Naučíte se základy anatomie a odměřování, zpracování hlíny, konstrukce pro plastiku. Klademe důraz na získání modelační zručnosti, práce s nástrojem, vlastní invenci. Teorie i praxe odlévání.   Pro koho: Pro začátečníky i pokročilé.   Téma: klasické předlohy sochařské fragmenty různé předměty a tvary […]číst dále »