• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
Odběr novinek:

Výtvarné dílny (Workshopy)

Výtvarné dílny, přednášky a setkávání s umělci o současném umění.

Tvořivé cesty prozkoumávání, výtvarného hledání, objevování nových možností a forem.  Různé způsoby, techniky vizuálního uměleckého projevu uplatňované v současném umění.

Krátkodobé -interaktivní- intenzivní – specifické – (založené především na osobní tvorbě lektorů, které – stejně jako témata dílen pečlivě vybíráme)

 

Nahlížení klasických disciplín – malba, plastika, hudba, pohyb atd z více úhlů pohledu, multimediální tvorba, intermediální tvorba, art performance, konceptuální tvorba, instalace, videoart, design, fotografie, kreslení pravou hemisférou nebo rukama? ad.

Doplnění klasické výtvarné výchovy pro všechny věkové skupiny – mládež i seniory.

V rámci výtv. dílen nabízíme rovněž speciální řemeslné výtvarné techniky a setkání s profesionály různých uměleckých oborů.

 

Základní pomůcky – temperové, nebo akvarelové barvy, štětce, papír, pomůcky na kreslení-uhly tužky, tuše ap. poskytujeme v ceně dílny.

Místo:
V Avvy Atelieru v Táborské ulici 45, případně informujeme účastníky předem, je-li setkání nebo samotná dílna naplánována jinde.

U plenérových (mimoatelierových) dílen je místo konání rovnou uváděno v podrobnostech dílny.

 

Pro přihlašování využijte internetové přihlášky a v platbě uveďte své jméno (nejste li majiteli účtu), termin a zkrácený název dílny.
Pro příp.dotazy využijte mailové adresy:  info@avvyatelier.cz nebo našich facebookových stránek.