• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
Odběr novinek:

Galerie

„Tvořivost je naší přirozenou součástí. Sdílet ji s dalšími lidmi je způsob, jak se navzájem o sobě dozvědět to nejlepší“.
jj

 

Přestali jsme počítat, kolik našich studentů za dobu trvání AvvY Atelieru úspěšně absolvovalo přijímací zkoušky na renomované střední a vysoké umělecké školy v Praze i mimo Prahu (SŠ V.Hollara, SUPŠ, AVU, VŠUP, FAMU, VUŠ Ústí n.L, Plzeň, Zlín ad.). Je jich až překvapivě mnoho. Nevíme, jak statisticky vyhodnotit všechny ty, kterým se prostřednictvím Avvy Atelieru stalo malování nejen zábavou, ale i životním směřováním.
Blahopřejeme! (nám také) …

V galerii Avvy představujeme práce, které vznikají v průběhu výuky v AvvY atelieru v hodinách klasické výuky i během dalších kurzů a dílen zaměřených na jiné formy možného výtvarného vyjadřování. Při výběru ukázek nevnímáme jako prvořadou dosaženou úroveň prací, i když i ta nás samozřejmě zajímá, ale jako vytvoření názorného spektra naší činnosti. Aktualizace galerie je pak dána především stupněm naší lenosti v přípravě podkladů.

Všem, kteří by rádi naše kurzy navštěvovali a jsou naprostými začátečníky, doporučujeme, aby nedali odradit, jestliže se vám úroveň prací ve vztahu k sobě bude jevit příliš rozdílná a připadali byste si tím méně zdatní. Naopak, nechte se tvůrčím prostředím inspirovat. Řada autorů u nás právě tak začínala, začíná a stejně tak i lektoři Avvy se s každým novým studentem znovu učí, jak na to…