• 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
Odběr novinek:

Asistent

ZÁKLADY KRESBY A MALBY

Průprava kreslířskými a malířskými technikami, kterou doporučujeme všem jako základ pro další tvorbu i pro úspěšné zvládnutí příjimacích zkoušek na výtvarné školy.

Pro koho:

Kurzy jsou vhodné pro začátečníky i pro pokročilé – díky individuálnímu přistupu klade lektor na studenty odpovídající nároky. Jsou vhodné pro zájemce o další studium výtvarného umění.

 

Techniky:

Kresba uhlem, rudkou, tužkou, perokresba, lavírovaná kresba, malba akvarelem, temperou, akrylem.

Zvládnutí kresby – dynamika linie, čára, plocha, prostor, šrafura, světlo, stín, objem ad.

Zvládntutí barev – skladba, účinky barev, barevná kompozice, prostorové účinky, barevný posun, stylizace, abstrahování tématu, seznámení se s prací s barvou v různých výtvarných stylech

 

Téma (výběr)Základy kresby a malby

 • klasická témata kresby a malby – zátiší, portrét, figura
 • nácvik kompozice, perspektivy a zvládnutí prostoru
 • studie naaranžované předlohy / studie podle mistrovských děl
 • studie tvaru, materiálu, fyzických vlastností
 • draperie – světlo, stín, proporce, druh látky
 • přírodní tvary
 • změna důrazu – pozadí/popředí/okolí; změna pohledu a důležitosti

 

Stupně:

 • podle předlohy
 • stylizace
 • fantazie, vlastní svět, neznámé tvary a neznámé funkce
 • podle fotografie – transofrmace
 • porovnání studie / obraz ad

 

Diskuze:hrbv2

 • k čemu kresba slouží?
 • co nás vede k tomu kreslit, jaký má smysl a význam?
 • sledování děje – vnímání předlohy a přenášení, vidění, vizualizace
 • pozorování nástroje, okolí motivu, vztahů a jejich relací na papíře 

 

Kdy:

úterý 18:00 – 19:30 – MgA. Karel Pivoňka (proklik)

středa 17:00 – 18:30 – akad. soch. Jiří Janda

 

Pomůcky na kresbu a papíry jsou v ceně kurzu. Barvy doporučujeme vlastní, za malý poplatek můžeme zapůjčit. O malování budete vždy informování předem.

 

PŘIHLÁŠKA ZDE

Figurální kresba / malba – akt – portrét

Práce podle živého modelu v měřítku až po životní velikost. Naučíte se základní techniky kresby i malby a jejich kombinace. Cílem výuky je zvládnutí proporcí, anatomie, podle předlohy, modelu i zpaměti, dynamika linie, stínování ad.

 

Pro koho:

Kurzy jsou vhodné pro pokročilé, ale i aktivní začátečníky, v konkrétních případech cílená příprava na umělecké střední a vysoké školy. Díky individuálnímu přistupu klade lektor na studenty odpovídající nároky.

 

Techniky:

Kresba – uhel, rudka, tužka, lavírovaná kresba – modelování tvaru linií a šrafováním, využití formátu, kompozice, proporce.

Malba – barevná skladba, účinky barev, barevná kompozice, prostorové účinky, barevný posun,  stylizace, abstrahování tématu, přístupy v různých výtvarných stylech.

 

galerie (1)

Základní témata:

 • práce podle knihy anatomie a sádrového modelu svalstva
 • oblečená i nahá figura – mužský a ženský akt
 • formát A2 až životní velikost
 • charakteristika postavy, detail, více postav v obrazu
 • postava v pohybu, staticky, kontrapost, dynamická poloha, svalový tonus
 • vnímání těla – hutnost, měkkost, tvar, stáří, pocity, vzhled, nálada
 • portrét jako součást figury i zlášť
 • portért – archetypy, vlastnosti, nálady, pocity – veselí, smutek, smyslnost, krutost, radost…

 

Stupně:261120141390

 • kresba podle modelu
 • malba podle modelu
 • podle starých mistrů
 • podle fotografie – transformace
 • využití předchozích znalostí

 

Diskuze, spojování teorie a praxe:

 • k čemu kresba slouží?
 • co nás vede k tomu kreslit, jaký má smysl a význam?
 • sledování děje – vnímání předlohy a přenášení, vidění a její vizualizace
 • pozorování nástroje, okolí motivu, vztahů a jejich relací na papíře

 

Kdy:

úterý 18:30 – 20:10 – MgA. Karel Pivoňka 

středa 18:40 – 20:20 – akad. soch. Jiří Janda

 

Pomůcky na kresbu a papíry jsou v ceně kurzu. Barvy doporučujem vlastní, za poplatek můžeme zapůjčit. O malování budete vždy informování předem.

 

PŘIHLÁŠKA ZDE

Dětský atelier – Po stopách velkých mistrů II (Aktuálně jej neotevíráme, ale přijímáme děti od 12let do ostatních kurzů)

Dětský atelier je aktuálně možný pouze ve formě – Základy kresby/malby – Rodič + dítě (10-12let) společně.  (Od 12 let už lze samostatně).
Kurzovné (redukované) je stejné pro rodiče i dítě.

Máte doma malého umělce, kterému nestačí školní výtvarná výchova? V dětské dílně se děti seznámí zábavnou formou s výtvarnou tvorbou v průběhu dějin umění od pravěké jeskynní malby až po současnost a současně si vyzkouší různé techniky a přístupy. Témata se proměňují..

Začneme v období novověku, kde se seznámíme s renesančním pojetím perpektivy, kresby portértu, v dalším časovém skoku prozkoumáme barokní cit pro světlo a dynamickou dramatičnost a přes klasicistní čistotu a eleganci se dostaneme až ke zrodu moderních směrů koncem 19. století. Na této malé exkurzi do historie si procvičíme základní výtvarné techniky, zobrazovací přístupy, témata a žánry. 

 

Pro koho:P1050552

Pro děti ve věku 10 – 12 let, pro začínající i pokročilé.

Techniky (výběr):

Kresba – tužka, rudka, uhel, pastely

Malba – akryl, tempery, vodovky

Koláž, asambláž, monotyp

 

Téma: (proměnlivé)

 • seznámení se s historií zobrazování od pravěku po moderní přístupy
 • rozvoj základních výtvarných kategorií (linie, kompozice, perspektiva…)
 • procvičování si různých výtvarných technik
 • osvojení si základních uměleckých témat (zátiší, pojetí prostoru, portrét, abstrakce)
 • fantazijní malba jako prostředek pro vyjádření emocí

 

Kdy:

úterý, středa – Kresba/Malba

 

PŘIHLÁŠKA ZDE

OLEJOMALBA / AKRYL (alternativně)

Namalujete si obraz ve stylu starých mistrů, podle zadané předlohy i podle vlastních námětů.

Zvládnutí klasické techniky malby a rozlišení postupů od ostatních malířských technik.

 

Pro koho:

Pro mírně a více pokročilé, počítá se už se zvládnutím základní malířské techniky.


Techniky:

Barevná skladba, barevná kompozice, barevný posun, stylizace, abstrahování tématu, přístupy v různých uměleckých stylech, šerosvit, temnosvit, podmalby, lazury, promalba, a la prima ad.

V prvních hodinách se seznámíte se základními postupy a technikami práce s barvou.

Vlastní volba tématu – podle reprodukce obrazu, fotografie, aranžované zátiší. V dalších hodinách pak samotné zpracování podle individuálního tempa a druhu zvoleného námětu.

olej

 

Téma:

 • příprava plátna – podkladování, šepsování
 • skica obrazu, kompozice, stavba obrazu, abstrakce
 • zpaměti, skupina lidí, studie – návrh
 • práce v atelieru i v plenéru
 • malba podle starých mistrů – kopie – dle zadání i vlastní výběr
 • podle předlohy –  zátiší až po velký formát
 • práce s fotografií – traskripce
 • malba a la prima
 • vrstvená olejomalba, příprava podkladu, kompozice, přípravná kresba, podmalba, samotná malba, lazury ad.

 

Kdy:

pondělí 18:00 – 20:00  MgA Bára Bálková

úterý 18:00 – 20:00 – MgA. Karel Pivoňka

středa 17:00 – 20:10 – akad. soch. Jiří Janda

 

PŘIHLÁŠKA ZDE

AKVAREL

Motto:

Akvarel je technika, která si získá snad každého kdo zakusí, jak je vlastně snadná, lehká, přitažlivá…
jjanda

 

Zvládnutí přitažlivé techniky akvarelu a využití jejích specifických možností. Propojení techniky, motivu, pocitů, vidění a prožitku.

251120141362

 

Pro koho:

Pro začátečníky i výrazně pokročilé.

 

Techniky a postupy:

Mokrá a suchá čtvrtka, vymývaný akvarel, práce se štětcem, výběr papíru, lavírování 1-2 barevné, valér, míchání barev, vrstvení lazur, práce s plochou velká a malá plocha, malířské finesy atd.

 

Témata (výběr):

 • od výběru tématu až k valérám, prostoru, kompozici, náladě a jejím vystižení
 • krajina, pražské motivy, žánrová zátiší, květiny, stromy, odraz ve vodě, roční období,specifická témata
 • malba v atlieru i v plenéru – v Praze i na venkově,
 • pobytové kurzy v české krajině, jižní krajiny – pobyty u moře a v horáchu, exotické krajiny

 

Příklady tématických otázek k technice akvarelu, které řešíme:kos_akvarel_06_blumenvf

 • Kolik můžu maximálně nanést vrstev?
 • Je možné se vrátit k hotovému akvarelu po delší době?
 • Jak kombinovat barvy, aby se nevpily příliš jedna do druhé?
 • Jak konrolovat konturu tam, kde ji potřebuji?
 • Dají se portréty dělat do mokra?
 • Jak mokrý by měl papír být při jakém efektu?
 • Jak docílit kontrastů?
 • Kolik barvy je nutno míchat?

Kdy:

viz aktuální vypsané semestrální a víkendové kurzy v Praze a pobytové kurzy

Lektor: akad. soch. Jiří Janda

 

PŘIHLÁŠKA ZDE

ZÁKLADY GRAFIKY

Po absolvování kurzu zvládnete základní techniky tisku z výšky a z hloubky.

 

Pro koho:

Pro začátečníky a mírně pokročilé. Vhodné i pro pokročilejší zájemce o techniku linorytu a suché jehly.

 

Techniky:

Přenášení motivu na plochu, kompozice, práce s rydlem, jehlou, linie, plocha, šrafura ad.

 

Téma:16122013482

 • grafické nástroje a pomůcky – alternativy
 • výběr vhodných materiálů
 • práce s lisem, barvou a tiskem
 • práce podle předlohy
 • vlastní témata

 

Kdy:

úterý 18:30 – 20:30 – MgA. Karel Pivoňka

 

PŘIHLÁŠKA ZDE

SOCHAŘSTVÍ – modelování a experimentální tvorba v prostoru

Výuka základů prostorového myšlení a cítění, zvládnutí proporcí a práce s nástrojem. Naučíte se základy anatomie a odměřování, zpracování hlíny. Klademe důraz na získání modelační zručnosti, vlastní invenci. 

 

Pro koho:05112013285b

Pro začátečníky a středně pokročilé. Mohou se přihlásit jak uchazeči o studium na středních a vysokých výtvarných školách, tak libovolní zájemci různých věkových kategorií.
Účastníci si osvojí základní znalost anatomie a proporcí lidského těla, odměřování, práci s nástrojem, zpracování hlíny ad.
Téma – klasická průprava:

 • klasické předlohy
 • sochařské fragmenty
 • různé předměty a tvary
 • reliéf
 • práce podle modelu
 • busta, figura v třetinové velikosti 

 

Rozšířená témata a přístupy:

Během historie se role a funkce sochařství mnohokrát proměnila. Dnes, kdy jsou smazány hranice mezi jednotlivými médii a styly, jsou možnosti sochařství neomezené a v rámci něj lze prostupovat do jakékoli sféry života i umění. Tento kurz může být přípravou k talentovým zkouškám (různého druhu – sochařství, řezbářství, scénografie, hračka, textil, design…), nebo jen způsobem relaxace a tvořivé náplně volného času. Klade si za cíl individuálně rozvíjet osobní výtvarný projev, pomoci při hledání vlastního zaměření či tématu.

Kdy:

Viz rozvrh semestrálních kurzů: https://www.avvyatelier.cz/vytvarne-kurzy/semestralni-kurzy/

PŘIHLÁŠKA ZDE

Šerosvitná kresba – studentská dílna

Ve výtvarné dílně s tématem šerosvitná kresba si vyzkoušíte zachycení světelných efektů na barevný podklad pomocí běloby. Nakreslíte si uměle osvětlené zátiší s použitím střídání bílých a tmavých akcentů.

Výtvarná dílna se uskuteční v rámci série studentských dílen. Studenti výtvarných škol obohacují kurzy o nové myšlenky a nápady a v AvvY atelieru dostávají možnost získat zkušenosti s vedením kurzu.

 

Termín a cena: viz přehled a termíny dílen.
(Pomůcky jsou v ceně dílny)

Lektor: Adam Panáček
Dílna je určena pro začátečníky i pokročilé.

 

šerosvit 2

 

 

 

Přihláška

Barvy v rovině – Základy barevného ornamentu

ZÁKLADY BAREVNÉHO ORNAMENTU PODLE ALOISE STUDNIČKY

 

Český kreslíř je první český časopis o kreslení, vycházel v letech 1880 – 1883. Časopis vydával Alois Studnička (1842 – 1927), který je autorem většiny článků a obrazových příloh: o kresbě ornamentů, o kresbě hlavy, o Josefu Mánesovi, o písmu ad.

Na konci 19. století byly ornamenty základní součástí výuky kreslení (ale také umělecké tvorby). Potom se cosi změnilo a ornamenty nějak vymizely.

V této dílně se zaměříme na několik Studničkových ornamentů, ovšem tentokrát se je pokusíme namalovat pomocí barev. Podíváme se na zvláštní pravidla kreslení a malování ornamentů (rostlinných, geometrických), budeme uvažovat o významu ornamentů ve volné kresbě a malbě.