• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
<< Zpět
Odběr novinek:

TALENTOVVKY s AVVY

viz atelierové dílny1500 den, 2800 dva dny ( Přednostně 2 dny)(1 - 2 dny)

Avvy Atelier – TALENTOVKY LEVOU ZADNÍ

Nejen pro uchazeče o výtvarné školy. Pro každého kdo má zájem vystoupit ze stereotypů výtvarného zaznamenávání vnější reality.
(Přednostně přijímáme zájemce na celou dílnu. V případě volného místa se lze přihlásit i na část dílny).

Běžné každodenní předměty poslouží  formálně i významově ke studii základních principů zobrazování.

Zaměříme se na pozorování každodenních předmětů. Jejich záznam by neměl být stresovou situací, ale naopak by nás měl zbavit strachu bílého papíru, zkaženého výkresu či jakékoliv sebekritiky. Naším cílem bude vyjádřit pocit, myšlenku, názor či náladu pomocí předmětů. Kresba/Malba bude  důležitým nástrojem pro přemýšlení, přestože výsledná práce může vzniknout  v jakémkoliv médiu.

Druhou část dílny tvoří klasická výtvarná témata – zátiší, portrét ad a jejich maximálně přesné zvládnutí.

foto + koncept Eva Červená

Výtvarná dílna KRESEBNÝ MARATON - KRESBOU K VĚCI

Výtvarná dílna  – KRESBOU K VĚCI – PŘÍPRAVA NA TALENTOVKY

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone