• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
<< Zpět
Odběr novinek:

Přihlašovací smluvní podmínky

Základní podmínky

Zařazení do kurzu potvrzujeme po přijetí přihlášky spolu s úhradou požadovaného příspěvku na kurz. Pořadí účastníků je dle data platby a kapacity kurzů.

Automaticky (bez uvedení důvodu neúčasti) poskytujeme možnost náhrady zmeškaných lekcí v rozmezí daného semestru dle stávajícího výukového rozvrhu semestrálních kurzů.
Z kapacitních důvodů nelze převádět zmeškané lekce do dalšího semestru. U lékařsky doložené delší nemoci umožňujeme náhradu ušlých lekcí náhradním kurzem v rozsahu zmeškaných lekcí.

Při nenaplnění některého vypsaného kurzu nebo naopak naplnění nad limit, poskytujeme jinou možnost v rámci stávajícího rozpisu kurzů, nebo vypsáním nového termínu.

Při  opožděné platbě nebo  z důvodu naplnění kapacity kdy zájemce už nemůže být zařazen do kurzu/dílny, bude částka v plné výši obratem vrácena zpět nebo dohodnuta jiná alternativa.

V případě nemoci lektora nebo jiné nepředvídané změny chodu kurzů, zajišťujeme odpovídající náhradní lekci.

 

Přihlášky a storno podmínky mimosemestrálních kurzů/dílen (není li uvedeno jinak přímo informacích ke konkrétnímu kurzu)

Přihlášky na kurzy a dílny (2/3 denní odpol, víkendové pobytové atd) jsou platné spolu s uhrazením zálohy 1000,- Kč (není li přímo uvedena jiná částka) a to nejpozději do 14 dnů před termínem kurzu/dílny.  Přihlášky po tomto termínu přijímáme (v případě volné kapacity) s přirážkou 10% z celkové částky příspěvku na kurz/dílnu.

Záloha na kurz/dílnu je nevratná, ale má li přihlášený účastník/účastnice/ mimosemestrální dílny/kurzu v okamžiku odhlášení za sebe náhradní osobu, neplatí žádnou stornočástku.

V případě opožděné platby, kdy by zájemce z důvodu naplnění kapacity už nemohl být zařazen do kurzu/dílny, bude částka v plné výši vrácena zpět, případně domluven jiný termín kurzu/dílny. Totéž platí v případě zrušení kurzu/dílny ze strany provozovatele.

U kurzů/dílen s účastí CK, ubytovací zařízení atd., při zrušení účasti po stanoveném termínu podléhají stornopoplatky také podmínkám smluvních partnerů (pobyt. doprava ap).

V případě náhlého onemocnění doloženého lékařskou zprávou má účastník, který nemohl být na zaplacené dílně přítomen, možnost zúčastnit se náhradou jiné dílny dle vlastního výběru (s ohledem na výši uhrazené částky a aktuální nabídky). U zájezdů pořádaných CK tento bod podléhá jejich podmínkám.

Žádosti o stornování je nutné zasílat písemně emailem na info@avvyatelier.cz  a rozhodující je datum doručení se zpětným ověřením obdržení zprávy do tří dnů.

Odesláním  přihlášky a úhradou příspěvku stvrzuje účastník souhlas s výše uvedenými podmínkami pořádání kurzů/dílen. Souhlasí rovněž s pořizováním foto a videodokumentace z kurzů pro účely propagace činnosti Avvy a internetovým zasíláním (viz „Odběr novinek“ na vstupní stránce webu Avvy) aktuálních org.informací  atd. min. po dobu účasti na kurzech Avvy Atelieru.  Po této době závisí na účastníkovi, zda bude chtít informace nadále takto získávat, nebo se sám odhlásí ze zasílací databáze.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone