• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
O AvvY atelieru
Odběr novinek:

Karel Pivoňka

pivonka-karel

MgrArt Karel Pivoňka

Lektor - Semestrální výuka: Kresba/malba, Perspektiva,  Portrét/Figura

Výtvarné dílny

 

Mini CV:

Narozen 1978, žije s rodinou v Praze, občas v Jokohamě.

Vystudoval Akademii výtvarných umění u prof. Kokolii v ateliéru Grafika 2, kde se zabýval  zejména experimentální grafikou.

Od roku 2007 vede v Avvy úterní  kurzy  Kresby/Malby, Figurální kresby, a výtvarné dílny.

Na kurzech vedených Karlem Pivoňkou máte možnost získat hlubší poučení na základě jeho citlivého zkoumání a pozorování zpodobňovaných předmětů nebo postav, včetně dalších souvislostí, které obvykle unikají naší pozornosti.

Krácený text K.P. k  náplni kurzů:


Kurz je určen pro mírně pokročilé, nebo začínající – silněji motivované kreslíře. Výuka zahrnuje
základní kreslířské dovednosti, zejména se učíme kreslit a vidět věci v prostoru.
Základy kresby jsou vhodným úvodem do kreslení a vůbec do výtvarného vzdělávání. Začínáme
snadnějšími, zvládnutelnými úkoly a přípravnými kroky, a pokračujeme k mírně složitějším. Studenti
dostávají takovou dávku znalostí, kreslířských i obecně výtvarných, aby mohli široce navázat – buď
dalšími, speciálnějšími kurzy v Avvy, nebo studiem na odborné škole, nebo samostatnou,
prostorověji založenou tvorbou.
Kreslíme a později malujeme podle něčeho, co vidíme před sebou. Zpravidla si postavíme zátiší, nebo prostorovou
kompozici, připravenou k danému úkolu. Kreslíme i méně obvyklé kompozice na způsob krajiny (interiérové) a jiné.  Zadání kreslířům ulehčuje práci, a dělá úkol splnitelným. Lektor průběžně sleduje práci a jednotlivě konzultuje další postup.
Do začátku potřebujeme především chuť kreslit a také trochu smysl pro společnou organizaci lekce – pracují vedle sebe, na stejném úkolu, soustředěně, velmi různí kreslíři (někdo má s kreslením zvláštní plány, někdo chce naplnit volný čas, atp.). Jinak prostředí ateliéru umožňuje vést výuku velmi jednotlivě.
●●
Nejprve pracujeme snadno opravitelnými materiály: uhlem a hadrem, měkčí tužkou a gumou; později kreslíme tuší nebo fixou; dostaneme se také k práci s barvami (v omezené míře: pokládání tónu, kresba barvou, malba dvěmi, třemi barvami, atd.). Učíme se vidět na věcech a kreslit pouze něco – abychom později mohli volněji nacházet v prostoru mnoho takových jednotlivostí zároveň, syntetizovat a rozšiřovat pohled.
●●●
Méně zkušený kreslíř klade předměty na papír, jako by je viděl přímo. Postupně uvolňujeme zrak od čela předmětů k jejich okolí, pozadí a k celému prostředí, kde také stojí na podlaze kreslíř. Spolu s věcí zabíráme nutně sebe a ostatní, dostáváme do kresby vzdálenost a blízkost. Učíme se vidět věci zprostředkovaně průhlednou atmosférou (interiéru).

Více podrobností:  info@avvyatelier.cz  , nebo po tel.