• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
O AvvY atelieru
Odběr novinek:

Bára Bálková

balkova-bara

 

MgArt Bára Bálková

Lektorka – Semestrální kurzy – Kresba/malba, Olejomalba/Akryl, Portrét/Figura, Výtvarné dílny

OLEJOMALBA/AKRYL  jako prostředek zobrazování osobní reality – s Bárou Bálkovou

Ukázky:   http://www.barborabalkova.cz/malby.html

Mini CV:

Absolventka AVU v Praze – ateliér vizuálních komunikací Jiřího Davida a v ateliér Nových médií Veroniky Bromové. Ve své výtvarné práci se zaměřuje na malbu, fotografii sledující v ucelených sériích konkrétní téma a tvorbu objektů.
Má za sebou řadu samostatných i kolektivních výstav v Čechách i v zahraničí.

 

Výuka:

V AVVY Ateliéru, vede kurzy základů kresby a malby, v nichž se zaměřuje na seznámení s klasickými výtvarnými technikami a postupy, od základních metod kresby uhlem a tužkou cvičených na jednoduchých zátiších, dále techniky tuše a kolorované kresby, až po složitější kompozice technikou akvarelu, tempery či akrylu. Klade akcent na rozvoj samostatného tvůrčího vidění, abstrakci, či vlastní fantazijní práci, individuální výtvarný rukopis atd. V kurzech se studenti seznámí s jednotlivými výtvarnými postupy, jako jsou např. techniky kresebné šrafury, kompozice, perspektiva, portrét, studie lidské anatomie, práce s barvami aj.

V kurzu zaměřeném na práci s živým modelem výše uvedené techniky uplatňuje v kresbě a malbě portrétu či aktu.
Ve své výuce Bára poskytuje výrazný prostor také přáním a námětům jednotlivých účastníků.