• 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
  • 16
O AvvY atelieru
Odběr novinek:

Jana Vágnerová

jana-vagnerovaMgr. Jana Vágnerová

Jana vystudovala učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a speciální pedagogiku.
V rámci studia absolvovala také kurz muzejní pedagogiky a učitelství dějin umění. Nyní pracuje také jako učitelka v MŠ speciální s dětmi s nejrůznějším typem postižení.
S lektorováním má bohaté zkušenosti – v minulosti jako lektor výtvarného kroužku pro nevidomé, ale také jako externí lektorka centra ekologických aktivit. Sama se věnuje výtvarné tvorbě, a to zejména malbě.

Jako lektor kurzů AVVY provede děti nejrůznějšími výtvarnými disciplínami jako jsou – kresba, malba, grafika, modelování v kontextu dějin výtvarného umění. Forma výuky je založena na individuálním přístupu, možnostech volby výtvarné techniky i vlastního přístupu k danému tématu. Kurz si klade za cíl podpořit tvořivost, zvládnout základní výtvarné techniky, seznámit se se základy dějin umění a podpořit schopnost vnímat umění současné.