jjanda, jiri janda, jiří janda, galerie, malba, grafika, kresba, paintings, graphics, drawings
skip intro 

[CNW:Counter]